ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشان

لغت‌نامه دهخدا

موشان . (ع اِ) نوعی از خوشترین خرما. (منتهی الارب ). نوعی از خرمای تازه ٔ شیرین . (ناظم الاطباء). نوعی از اطیب رطب . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ