ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موسی آلان

لغت‌نامه دهخدا

موسی آلان . [ سا ] (اِخ ) دهی است از دهستان نعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 28/5 هزارگزی شمال سردشت با 189تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ سردشت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ