ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موسیقی

لغت‌نامه دهخدا

موسیقی . (اِخ ) جمال الدین محمودبن عبدالاربلی ادیب معاصر ابن خلکان و در هنر موسیقی و جز آن سخت استاد بوده است . (از ابن خلکان ج 1 ص 148).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ