ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موسیان

لغت‌نامه دهخدا

موسیان . (اِخ ) دهی است از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان واقع در 2 هزارگزی خاور فلاورجان با 131 تن سکنه . آب آن از زاینده رود و راه آن ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ