ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موسقی

لغت‌نامه دهخدا

موسقی . [ س ِ ] (معرب ،اِ) علم سرود و آواز و علم الحان . (ناظم الاطباء). موسیقی . (از یادداشت مؤلف ). و رجوع به موسیقی شود.
- ارباب علم موسقی ؛ دانایان علم سرود. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ