ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزیکال

لغت‌نامه دهخدا

موزیکال . (فرانسوی ، ص ) منسوب به موزیک . مربوط به موسیقی . (یادداشت مؤلف ). رجوع به موسیقی و موزیک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ