ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورچه سواری

لغت‌نامه دهخدا

مورچه سواری . [ چ َ / چ ِ س َ ] (اِ مرکب ) مورچه ٔ سواری . مورچه های درشت . قسمی مورچه ٔ درشت درازپای که تیز دود.
- مثل مورچه سواری ؛ دائم الحرکة. بی سکون . (یادداشت مؤلف ).
- مثل مورچه سواری راه رفتن ؛ دائم در حرکت بودن . به تندی حرکت کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ