ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورع

لغت‌نامه دهخدا

مورع . [ رِ ] (ع ص ) هرآنچه جدایی می اندازد میان دو چیز. (ناظم الاطباء). مانع آینده میان دوچیز. (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ