ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورة

لغت‌نامه دهخدا

مورة. [ رَ ] (ع اِ) پشم ریخته ٔ گوسفند خواه زنده باشد و یا مرده . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ