ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موجع

لغت‌نامه دهخدا

موجع. [ ج َ ] (ع ص ) نعت مفعولی است از ایجاع . (از منتهی الارب ، ماده ٔ وج ع ). به درد آمده . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به ایجاع و وجع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ