ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موبذان

لغت‌نامه دهخدا

موبذان . [ ب َ ] (معرب ، اِ) به معنی موبذ. معرب موبد. (منتهی الارب ). در لغت نامه های عرب موبذان را مفرد می شمارند به معنی موبذ. دانای مجوسان . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به موبد و موبذ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ