ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مه کرد

لغت‌نامه دهخدا

مه کرد. [ م َ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان و بخش کردیان شهرستان جهرم . در 28 هزارگزی خاور قطب آباد و 2هزارگزی راه فرعی فسا به قطب آباد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7). قریه ای است در شش فرسنگی میانه شمال و مشرق جهرم به فارس . (فارسنامه ٔ ناصری ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ