ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهیاج

لغت‌نامه دهخدا

مهیاج . [ م ِهَْ ] (ع ص ) شتر ماده ٔ آرزومند و مشتاق وطن . || شترکه زود و نخست از شتران تشنه گردد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ