ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

مهلبی . [ م ُ هََ ل ْ ل َ ] (ص نسبی ) نسبت است به مهلب ، ابوسعید. (از الانساب سمعانی ). || قسمی از تراش و اندام قلم . (از نوروزنامه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ