ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهلبیان

لغت‌نامه دهخدا

مهلبیان . [ م ُ هََ ل ْ ل َ ] (اِخ ) مهلبیة. خاندان مهلبی . آل مهلب . رجوع به آل مهلب در ردیف خود و رجوع به مهلب بن ابی صفرة و تاریخ بیهق ص 83 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ