ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهصوص

لغت‌نامه دهخدا

مهصوص . [ م َ ] (ع ص ) پاسپرده و شکسته شده . (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء). و رجوع به هَص ّ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ