ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهدی

لغت‌نامه دهخدا

مهدی . [ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان آب (بلوک شعیبه ) بخش مرکزی شهرستان اهواز، واقع در 68هزارگزی شمال شرقی اهواز و در ساحل غربی رودخانه ٔ شطیط. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ