ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهار

لغت‌نامه دهخدا

مهار. [ ] (اِ) اسم هندی سناء مکی است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ