ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منیل

لغت‌نامه دهخدا

منیل . [ ] (اِ) به شیرازی اسم لیمه است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ