ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منکوز

لغت‌نامه دهخدا

منکوز. [ م َ ] (ع ص )انداخته شده و زده شده و پایمال شده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ