ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منکص

لغت‌نامه دهخدا

منکص . [ م ُ ن َک ْ ک َ / م ُ ک َ ] (ع ص ) یکسو و برکناره شده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ