ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منکص

لغت‌نامه دهخدا

منکص . [ م َ ک َ ] (ع مص ) نَکص . نکوص . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به نکص و نکوص شود. || (اِ) جای برگشت . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ