ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منکش

لغت‌نامه دهخدا

منکش . [ م ِ ک َ ] (ع ص ) بازکاونده امور را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). کاوش کننده در کارها. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ