ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقش

لغت‌نامه دهخدا

منقش . [ م ُ ن َق ْ ق ِ ] (ع ص ) آنکه می نگارد و آنکه نگار می کند و آنکه کنده کاری می کند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ