ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقشلاق

لغت‌نامه دهخدا

منقشلاق . [ م َ ق ِ ] (اِخ ) منقشلاغ : شیبانی خان مغلوب شده عنان به صوب منقشلاق انعطاف داد و از منقشلاق به راه خوارزم متوجه بخارا گشت . (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 274). رجوع به مدخل قبل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ