ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقشلاغ

لغت‌نامه دهخدا

منقشلاغ . [ م َ ق َ ] (اِخ ) قلعه ای است استوار در نهایت حدود خوارزم و سقسین و نواحی روس به نزدیک دریا و در محل جریان جیحون در ساحل دریای طبرستان . (از معجم البلدان ). اکنون نام شهرستانی است در ایالت وسیع ماوراء خزر، بین دریای خزر و خیوه که در حدود یک صد و پنجاه هزار کیلومتر مربع مساحت و یکصد و پنجاه هزار تن سکنه دارد و جملگی از طایفه ٔ قرقیز هستند. (از قاموس الاعلام ترکی ). رجوع به همین مأخذ شود: سلطان جلال الدین چون جواز لشکر مغول بر صوب عراق بشنید و به منقشلاغ رفت . (جهانگشای جوینی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ