ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقشر

لغت‌نامه دهخدا

منقشر. [ م ُ ق َ ش ِ ] (ع ص ) بازگردیده ، مثل پوست درخت و جز آن . (آنندراج ). پوست کنده شده و پوست بازشده . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به انقشار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ