ترجمه مقاله

منقشة

لغت‌نامه دهخدا

منقشة. [ م ِ ق َ ش َ ] (ع اِ) قلم سربی و مداد. || قلم مو. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله