ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منفسح

لغت‌نامه دهخدا

منفسح . [ م َ ن َ س ِ ] (معرب ، اِ) بنفسج . بنفشه . (دزی ج 2 ص 619). رجوع به بنفسج و بنفشه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ