ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصورآباد

لغت‌نامه دهخدا

منصورآباد. [ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آتش بیک است که در بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع است و 532 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ