ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منشوب

لغت‌نامه دهخدا

منشوب .[ م َ ] (ع ص ) بسته شده و درآویخته . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ