ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منسوء

لغت‌نامه دهخدا

منسوء. [ م َ ] (ع ص ) درنگ کرده شده و سپس انداخته شده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ