ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منزول

لغت‌نامه دهخدا

منزول . [ م َ ] (اِ) نامی است که در گرگان به درختچه ٔ آلاش دهند و در آستارا آن را هَس و در شهسوار کَنگَه نامند. رجوع به جنگل شناسی کریم ساعی و الاش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ