ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منزور

لغت‌نامه دهخدا

منزور. [ م َ] (ع ص ) اندک . (منتهی الارب ) (آنندراج ): عطاء منزور؛دهش کم و اندک . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ