ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجیک

لغت‌نامه دهخدا

منجیک . [ م َ ] (اِ) شعبده بازی و تردستی . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ). به معنی صنعت شعبده بازی است . (از لسان العجم شعوری ج 2 ورق 352 الف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ