ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجور

لغت‌نامه دهخدا

منجور. [ م َ ] (ع اِ) دولاب که بدان آب کشند. (منتهی الارب ) (آنندراج ). دولاب . چرخ بزرگی که بدان آب کشند. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ