ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منته سوری

لغت‌نامه دهخدا

منته سوری . [ م ُ ت ِ س ُ ] (اِخ ) مونته سوری . پزشک و استاد تعلیم و تربیت ایتالیائی (1870 - 1952م .). اساس نظر او در تعلیم و تربیت ، رشد اطفال با تمرین هائی است که مورد علاقه و اشتیاق کودکان باشد و بازی مهمترین روشی است که مربی باید در تعلیم و تربیت کودکان از آن استفاده کند. او راست : «تعلیمات ابتدائی » و «خانه ٔ کودکان ». (از لاروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ