ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منتهی

لغت‌نامه دهخدا

منتهی . [ م ُ ت َ ها ] (ع ص ) به پایان رسیده و پرداخته و انجام داده و به آخر رسیده . (ناظم الاطباء). || (اِ) نهایت . گویند: هو بعیدالمنتهی . (از اقرب الموارد) : و اءَن َّ اًلی ربک المنتهی . (قرآن 42/53). رجوع به منتها شود.
- سدرةالمنتهی . رجوع به سدره شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ