ترجمه مقاله

منتعص

لغت‌نامه دهخدا

منتعص . [م ُ ت َ ع ِ ] (ع ص ) خشمگین . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || آنکه پس از افتادن برمی خیزد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله