ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منتح

لغت‌نامه دهخدا

منتح . [ م َ ت ِ ] (ع اِ) محل خروج عرق از پوست .ج ، مناتح . (از اقرب الموارد). رجوع به مناتح شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ