ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منتحی

لغت‌نامه دهخدا

منتحی . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) آنکه می رود به جانب کسی و می جوید آن را. || آنکه مایل می کند و میل می دهد مانند بار و جز آن را به یک طرف . || آنکه روی خود را به جانبی برمی گرداند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ