ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقشات

لغت‌نامه دهخدا

مناقشات . [ م ُ ق ِ ] (ع اِ) ج ِ مناقشة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مناقشة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ