ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقسة

لغت‌نامه دهخدا

مناقسة. [ م ُ ق َ س َ ] (ع مص ) عیب کردن و گویند: بینهامنافسة و مناقسة. (از اقرب الموارد) (از المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ