ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافد

لغت‌نامه دهخدا

منافد. [ م ُ ف ِ ] (ع ص ) خصم منافد؛ خصمی که نابود کردن حجت صاحب خود را خواهد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به منافدة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ