ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممنوعات

لغت‌نامه دهخدا

ممنوعات . [ م َ ] (ع ص ، اِ) چیزهای منعشده و نهی شده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ