ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممطر

لغت‌نامه دهخدا

ممطر. [ م ِ طَ ] (ع اِ) لباس پشمین که در باران برای محافظت از آن می پوشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بارانی . (منتهی الارب ) (دهار) (آنندراج ).جامه ٔ بارانی . ج ، مماطر. (مهذب الاسماء). یاپونچی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ