ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممطرة

لغت‌نامه دهخدا

ممطرة. [ م ُ طِ رَ ] (ع ص ) بارنده . ممطر.
- سماء ممطرة ؛ آسمان بارنده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ