ترجمه مقاله

ممتصخ

لغت‌نامه دهخدا

ممتصخ . [ م ُ ت َ ص ِ] (ع ص ) آنکه برمی کشد هر چیزی را و می گیرد. برکشنده ٔ برگ و شاخ یز و برکشنده ٔ هر چیزی و گیرنده ٔ آن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به امتصاخ شود.
ترجمه مقاله