ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مماطر

لغت‌نامه دهخدا

مماطر. [ م َ طِ ] (ع اِ) ج ِ ممطر. (دهار). بارانیها: و المماطر الازنیکیة هی الغایة فی الجودة. (معجم البلدان ، ذیل ازنیک ، شهری در ساحل دریای قسطنطنیه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ