ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملیل

لغت‌نامه دهخدا

ملیل . [ م َ ] (ع ص ) کوماج و گوشت در خاکستر پخته . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نان در خاکستر گرم یعنی ملة پخته . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || طریق ملیل ؛راه سپرده و روشن . (منتهی الارب ) (از آنندراج ). راه پاسپرده و آسان . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ